9 สถานที่เที่ยวประเทศอินเดีย ที่ห้ามพลาด
สถานที่เที่ยวประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดีย ชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ กินพื้นที่ส่วนใหญ่ในอนุทวีปอินเดีย เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 1 ของโลก  และยังเป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลก  มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทางตะวันออกติดพม่า ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดศรีลังกา ล้อมรอบบังกลาเทศทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก และยังมีเขตแดนทางทะเลต่อเนื่องกับน่านน้ำไทย พม่า และอินโดนีเซีย อีกทั้งประเทศอินเดียนั้นยังมีที่เที่ยวอีกมากมาย วันนี้เราเลยรวบรวม 9 สถานที่เที่ยวประเทศอินเดีย ที่ห้ามพลาด

9 สถานที่เที่ยวประเทศอินเดีย ที่ห้ามพลาด

ทัชมาฮาล: สัญลักษณ์แห่งรักนิรันดร์

ทัชมาฮาล ตั้งตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา เมืองอัครา ประเทศอินเดีย เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิโมกุลชาห์ชะฮัน เพื่อรำลึกถึงพระนางมุมตัซ มาฮาล พระมเหสีผู้เป็นที่รัก

เรื่องราวความรักอันอมตะ

จักรพรรดิชาห์ชะฮันทรงหลงรักพระนางมุมตัซ มาฮาลตั้งแต่แรกพบ ทั้งสองพระองค์ครองคู่กันอย่างมีความสุขเป็นเวลา 17 ปี

ในปี ค.ศ. 1631 พระนางมุมตัซ มาฮาลสิ้นพระชนม์หลังจากคลอดบุตรองค์ที่ 14

จักรพรรดิชาห์ชะฮันโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ทรงสัญญาว่าจะสร้างสุสานที่งดงามที่สุดในโลกเพื่อเป็นที่บรรจุพระศพของพระนาง

สถาปัตยกรรมอันงดงาม

ทัชมาฮาลใช้เวลาสร้างนานถึง 22 ปี (ค.ศ. 1632 - 1653)

ก่อสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวงาช้าง ประดับด้วยอัญมณี ลวดลาย และงานแกะสลักอันวิจิตรบรรจง

โดมสีขาวขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านเป็นเอกลักษณ์

รายล้อมด้วยสวนอันสวยงาม

ภายในประดิษฐานแท่นบรรจุพระศพของจักรพรรดิชาห์ชะฮันและพระนางมุมตัซ มาฮาล

มรดกโลกทางวัฒนธรรม

ทัชมาฮาลได้รับการยกย่องให้เป็น "เพชรน้ำเอกของศิลปะมุสลิมในอินเดีย"

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่"

ในปี 1983 ทัชมาฮาลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกโลก" โดยองค์การยูเนสโก

สถานที่เที่ยวประเทศอินเดีย
รูปภาพจาก https://themomentum.co/airbnb-royal-palace-jaipur-india/

พระราชวังแดง: มรดกอันงดงามใจกลางกรุงเดลี

พระราชวังแดง หรือ Lal Qila ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางกรุงเดลี ประเทศอินเดีย  อดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิโมกุล 8 องค์  ปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก

ประวัติอันยาวนาน

เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1638 โดยจักรพรรดิชาห์ชะฮัน ใช้เวลาสร้างนานถึง 8 ปี ประกอบไปด้วยอาคาร 3 ชั้นภายในตกแต่งอย่างหรูหราด้วยหินอ่อน ลวดลาย และอัญมณี เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของจักรวรรดิโมกุล

สถาปัตยกรรมอันงดงาม

 • กำแพงสีแดงสดใสสูงใหญ่
 • ประตูทางเข้าหลักที่宏伟
 • ลานภายในกว้างขวาง
 • อาคารต่างๆ ภายใน เช่น พระราชบัลลังก์ Diwan-i-Khas, หอประชุม Diwan-i-Aam, มัสยิด Jama Masjid
 • สวนโมกุลอันสวยงาม

ป้อมอเมอร์: มนต์เสน่ห์บนยอดเขาแห่งเมืองชัยปุระ

ป้อมอเมอร์ หรือ Amber Fort ตั้งตระหง่านบนเนินเขา Cheel ka Teela  เมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย   อดีตเคยเป็นที่ประทับของราชวงศ์ราชปุต  ปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็น "มรดกโลกทางวัฒนธรรม" โดยองค์การยูเนสโก

ความงดงามบนยอดเขา

เดินทางขึ้นป้อมได้หลายวิธี เช่น เดิน นั่งช้าง หรือ นั่งรถจี๊ป

ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเมืองชัยปุระแบบ 360 องศา

สัมผัสสถาปัตยกรรมแบบราชปุต ผสมผสานระหว่างศิลปะฮินดูและโมกุล

เยี่ยมชมพระราชวังภายใน ประกอบไปด้วย พระตำหนัก Diwan-i-Aam, พระตำหนัก Diwan-i-Khas, Hathi Pol, Sheesh Mahal

ชื่นชมความงดงามของ Sheesh Mahal ห้องกระจกที่ตกแต่งด้วยกระจกโมเสก

สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

พิพิธภัณฑ์ Amber Fort เก็บรักษาโบราณวัตถุและเครื่องประดับต่างๆ

Jaigarh Fort ป้อมปราการบนยอดเขาอีกแห่ง เชื่อมต่อกับป้อมอเมอร์ด้วยทางลับ

Nahargarh Fort ป้อมปราการบนเนินเขาอีกแห่ง ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้สวยงาม

ตลาด Amber Fort เลือกซื้อของฝากและสินค้าพื้นเมือง

ป้อมอเมอร์: มากกว่าแค่ป้อมปราการ  แต่เป็นแหล่งรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และสถาปัตยกรรมอันงดงาม   เหมาะแก่การไปสัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

สถานที่เที่ยวประเทศอินเดีย

ถ้ำอัลลอรา: แหล่งโบราณคดีอันน่าทึ่งในรัฐมหาราษฏระ

ถ้ำอัลลอรา  หรือ Ellora Caves   ตั้งอยู่ในรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย   ประกอบไปด้วยถ้ำมากกว่า 30 ถ้ำ   ภายในมีงานประติมากรรม  ภาพวาด  และศาสนสถานของศาสนาฮินดู  พุทธ  และไชนะ   สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 6 ถึง 11   ปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็น "มรดกโลก" โดยองค์การยูเนสโก

มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า:

ถ้ำอัลลอรา เป็นตัวอย่างอันงดงามของศิลปะ สถาปัตยกรรม และความเชื่อของศาสนาต่างๆ ในอินเดีย

ภายในถ้ำมีงานประติมากรรมและภาพวาดมากกว่า 2,000 ชิ้น เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้า วีรบุรุษ และคติความเชื่อต่างๆ

ถ้ำที่โด่งดังที่สุด ได้แก่ ถ้ำ Kailash ประดิษฐานรูปปั้นไตรมูรติ เทพอินเดียทั้ง 3 องค์ ถ้ำ Vishvakarma ประดิษฐานรูปปั้นพระศิวะ ถ้ำ Dashavtar ประดิษฐานรูปปั้น 10 อวตารของพระวิษณุ

ถ้ำอัลลอรา เป็นสถานที่สำคัญสำหรับการแสวงบุญของชาวฮินดู พุทธ และไชนะ

วัดทองคำ: ศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชาวซิกข์

วัดทองคำ หรือ Harmandir Sahib  ตั้งอยู่ในเมืองอมฤตสาร์  รัฐปัญจาบ  ประเทศอินเดีย   เป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดของศาสนาซิกข์   ดึงดูดผู้แสวงบุญจากทั่วโลก

สัญลักษณ์แห่งศรัทธา

ตัววิหารสร้างด้วยหินอ่อนสีทองอร่าม ประดับด้วยอัญมณีล้ำค่า

ล้อมรอบด้วยสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่ามีพลังอำนาจในการรักษา

ภายในวิหารประดิษฐาน Guru Granth Sahib คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาซิกข์

เปิดให้ผู้คนทุกศาสนาเข้ามาสักการะ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ วรรณะ หรือเพศ

กิจกรรมที่ห้ามพลาด

 • เดินวนรอบสระน้ำศักดิ์สิทธิ์
 • ฟังเสียงสวดมนต์จากคัมภีร์ Guru Granth Sahib
 • ทานอาหาร Langar อาหารมังสวิรัติฟรีที่ปรุงโดยอาสาสมัคร
 • เรียนรู้เกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนาซิกข์
 • สัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์
 • วัดทองคำ: มากกว่าแค่ศาสนสถาน   แต่เป็นสัญลักษณ์ของความเท่าเทียม   ความสามัคคี   และศรัทธา   เหมาะแก่การไปสัมผัสประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ
รูปภาพจาก https://th.tripadvisor.com/Tourism-g297604-Goa-Vacations.html

ชายหาดโกวา: สวรรค์ริมทะเลในอินเดีย

ชายหาดโกวา ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของประเทศอินเดีย   โด่งดังไปทั่วโลกด้วยหาดทรายขาวละเอียด   น้ำทะเลใส   ป่ามะพร้าว   และบรรยากาศอันคึกคัก   ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

กิจกรรมที่ห้ามพลาด:

 • พักผ่อนบนชายหาด: อาบแดด ว่ายน้ำ เล่นกีฬาทางน้ำ
 • ชมพระอาทิตย์ตกดิน: ดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์อันงดงาม
 • ดำน้ำดูปะการัง: สำรวจโลกใต้ทะเลอันอุดมสมบูรณ์
 • ชิมอาหารทะเลสดๆ: ลิ้มลองอาหารทะเลหลากหลาย
 • ช้อปปิ้ง: เลือกซื้อของฝาก เสื้อผ้า เครื่องประดับ
 • เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว: วัด ป้อมปราการ ตลาด
 • สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น: เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี และศิลปะ

ชายหาดยอดนิยม

 • ชายหาด Baga: ชายหาดที่มีชีวิตชีวา เหมาะแก่การปาร์ตี้ เล่นน้ำ และช้อปปิ้ง
 • ชายหาด Calangute: ชายหาดที่คึกคัก เต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ และกิจกรรม
 • ชายหาด Candolim: ชายหาดเงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน
 • ชายหาด Palolem: ชายหาดสวยงาม เหมาะแก่การถ่ายรูป
 • ชายหาด Arambol: ชายหาดสุดฮิป เต็มไปด้วยร้านอาหารมังสวิรัติ โยคะ และปาร์ตี้ริมชายหาด
 • ชายหาดโกวา: มากกว่าแค่ชายหาด   แต่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   สัมผัสวัฒนธรรม   และสร้างประสบการณ์

เทือกเขาหิมาลัย: ยักษ์ใหญ่แห่งหลังคาโลก

เทือกเขาหิมาลัย ทอดยาวกว่า 2,400 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย  เนปาล  ภูฏาน  จีน  และปากีสถาน   ถือเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลก   ประกอบไปด้วยยอดเขาสูงเสียดฟ้ามากมาย

ความยิ่งใหญ่ของหิมาลัย

ยอดเขาเอเวอเรสต์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย

เทือกเขาหิมาลัย เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำคงคา แม่น้ำสินธุ แม่น้ำโขง

เทือกเขาหิมาลัย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก เช่น เสือโคร่ง หมีแพนด้า แพะกอญ

เทือกเขาหิมาลัย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู พุทธ และศาสนาอื่นๆ

กิจกรรมที่ห้ามพลาด

 • ปีนเขา: พิชิตยอดเขาสูง สัมผัสธรรมชาติอันยิ่งใหญ่
 • เทรคกิ้ง: เดินป่าชมวิวทิวทัศน์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวเขา
 • ล่องเรือ: ชมวิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำ สัมผัสธรรมชาติ
 • เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว: วัด ป้อมปราการ พระราชวัง
 • เรียนรู้วัฒนธรรม: สัมผัสวิถีชีวิต ประเพณี และศิลปะ
 • เทือกเขาหิมาลัย: มากกว่าแค่เทือกเขา   แต่เป็นดินแดนแห่งธรรมชาติอันยิ่งใหญ่   วัฒนธรรมอันล้ำค่า   และประสบการณ์

เมืองวาราณสี: เมืองโบราณริมแม่น้ำคงคา

เมืองวาราณสี หรือ พาราณสี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคงคา  รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย   เป็นเมืองโบราณที่มีอายุมากกว่า 5,000 ปี   ถือเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาฮินดู   ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาเพื่อแสวงบุญ   อาบน้ำชำระบาป   และสักการะเทพเจ้า

เสน่ห์ของเมืองวาราณสี:

กําแพงเมืองโบราณ: เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม สะท้อนถึงอารยธรรมอันยาวนาน

ท่าน้ำ: มีมากกว่า 80 ท่าน้ำ แต่ละท่าน้ำมีความสำคัญทางศาสนา ผู้คนมาอาบน้ำคงคาเพื่อชำระบาป ปล่อยเถ้ากระดูกของญาติ หรือทำพิธีกรรมต่างๆ

วัด: มีวัดมากกว่า 1,000 แห่ง เต็มไปด้วยรูปปั้นเทพเจ้า ภาพวาด และงานประติมากรรม

พิธีกรรมทางศาสนา: มีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก

วิถีชีวิตริมน้ำ: ผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่าย ค้าขาย ทำอาหาร และประกอบพิธีกรรมริมแม่น้ำคงคา

กิจกรรมที่ห้ามพลาด

 • ล่องเรือชมวิว: ชมวิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำคงคา สัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำ
 • อาบน้ำคงคา: เชื่อกันว่าการอาบน้ำคงคาจะชำระบาป ล้าง业障
 • ชมพิธีกรรม: ชมพิธีกรรมทางศาสนาอันงดงาม เรียนรู้วัฒนธรรมฮินดู
 • สักการะเทพเจ้า: สักการะเทพเจ้าในวัดต่างๆ ขอพรเพื่อความสิริมงคล
 • ชิมอาหารท้องถิ่น: ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง เต็มไปด้วยรสชาติและกลิ่นหอม
 • เมืองวาราณสี: มากกว่าแค่เมืองโบราณ   แต่เป็นดินแดนแห่งศรัทธา   วัฒนธรรม   และประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ
รูปภาพจาก https://pantip.com/topic/35999902

ทะเลสาบเค Kerala: เครือข่ายคลองที่สวยงาม

ทะเลสาบเค ตั้งอยู่ในรัฐ Kerala ประเทศอินเดีย   ประกอบไปด้วยเครือข่ายคลอง   ทะเลสาบ   และแม่น้ำ   ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,900 ตารางกิโลเมตร   ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม   ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

เสน่ห์ของทะเลสาบเค

ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์: เต็มไปด้วยป่าโกงกาง สัตว์ป่า และพืชพรรณหลากหลายชนิด

วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม: ผู้คนอาศัยอยู่ในบ้านเรือนริมน้ำ สัญจรไปมาด้วยเรือ

กิจกรรมทางน้ำ: ล่องเรือชมวิว ตกปลา ว่ายน้ำ เล่นเรือแคนู

อาหารทะเลสดๆ: ลิ้มลองอาหารทะเลสดๆ ปรุงแบบดั้งเดิม

วัฒนธรรมท้องถิ่น: สัมผัสวิถีชีวิต ประเพณี และศิลปะ

กิจกรรมที่ห้ามพลาด

ล่องเรือชมวิว: ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของป่าโกงกาง สัตว์ป่า และวิถีชีวิตริมน้ำ

พักผ่อนในบ้านเรือนริมน้ำ: สัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ดื่มด่ำกับธรรมชาติ

ชิมอาหารทะเลสดๆ: ลิ้มลองอาหารทะเลสดๆ ปรุงแบบดั้งเดิม

เรียนรู้การทำอาหารพื้นเมือง: เรียนรู้วิธีการทำอาหารพื้นเมือง สัมผัสวัฒนธรรมการกิน

เที่ยวชมวัด: ชมสถาปัตยกรรมอันงดงาม เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาฮินดู

ทะเลสาบเค: มากกว่าแค่แหล่งท่องเที่ยว   แต่เป็นดินแดนแห่งธรรมชาติ   วิถีชีวิต   และวัฒนธรรม


อ่านบทความเพิ่มเติม คลิก

JEPATA.COM

ติดต่อโฆษณา

097-126-1282

065-964-0535