ขอเชิญเที่ยวงานสืบสาน ประเพณีสงกรานต์อำเภอเกาะสีชัง ประจำปี 2567
ประเพณีสงกรานต์อำเภอเกาะสีชัง ประจำปี 2567

ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีสงกรานต์อำเภอเกาะสีชัง ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 เมษายน 2567 ณ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 🚩 พร้อมกิจกรรมมากมายที่จัดเต็ม!!!!!

ขอเชิญเที่ยวงานสืบสาน ประเพณีสงกรานต์อำเภอเกาะสีชัง ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567

เวลา 07.00 น.   ㆍพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร

เวลา 18.00 น.   ㆍ การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย (ศึกมวยมันส์วันมหาสงทรานต์เกาะสีชัง)

เวลา 19.30 น.   ㆍพิธีเปิดการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย (ศึกมวยมันส์วันมหาสงกรานด์เกาะสีชัง)

เวลา 21.00 - 24.00 น.   ㆍ การแสดงดนตรีแสง สี เสียง

ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567

เวลา 07.00 น.  ㆍพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดจุทาทิศธรรมสภารามวรวิหาร

เวลา 08.30 น.  ㆍกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง (ประกอบด้วย กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ล้างมือล้างเท้า ตัดผม กิจกรรมสันทนาการและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน)

เวลา 15.00 น.     *การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร

เวลา 18.00 น.   ㆍการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย (ศึกมวยมันส์วันมหาสงกรานตํเกาะสีซัง)

ㆍพิธีปิดการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย (ศึกมวยมันส์วันมหาสงทรานด์เกาะสีชัง)

เวลา 21.00 - 24.00 น.    ㆍการแสดงดนตรีแสง สี เสียง ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567

เวลา 07.00 น. ·พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร

เวลา 09.00 น. ㆍพิธีก่อพระเจดีย์ทราย  ณ บริเวณสามแยกทำภาณุรังษี (ท่าบน)

เวลา 17.30 น. ㆍพิธีสวดมนต์เย็นฉลองพระเจดีย์ทราย ณ บริเวณสามแยกท่าภาณุรังสี (ท่าบน)

เวลา 19.00 - 24.00 น. ㆍการแสดงดนตรีแสง สี เสียง ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567

เวลา 07.00 น. ㆍพิธีทำบุญฉลองพระเจดีย์ทรายบริเวณท่าภาณุรังษี (ท่าบน)

เวลา 10.00 น. ㆍเริ่มพิธีก่อพระเจดีย์ทรายบริเวณสี่แยกท่าเทววงษ์ (ท่าล่าง)

เวลา 17.30 น. ㆍพิธีสวดมนต์เย็นฉลองพระเจดีย์ทรายบริเวณท่าเทววงษ์ (ท่าล่าง)

เวลา 18.00 น. ㆍ พี่น้องประชาชนชาวเกาะสีซัง ผู้นำท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันฉลองพระเจดีย์ทราย

เวลา 19.00-24.00u.           ㆍการแสดงดนตรีแสง สี เสียง ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567

เวลา 07.00 น. ㆍพิธีทำบุญฉลองพระเจดีย์ทรายบริเวณสี่แยกท่าล่าง

เวลา 09.00 น. ㆍ พิธีปล่อยเรือ (ปล่อยทุกข์ปล่อยโศn)

เวลา 10.00 น. ㆍ การละเล่นพื้นบ้าน "ลูกช่วงรำ"ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง

เวลา 14.00 น. ㆍเริ่มขบวนแห่หลวงปู่พระครูสุทธิรัตน์(จากบริเวณสามแยกทิวไผ่ ไปยังวัดจุฑาทิศฯ)

เวลา 16.00 น. ㆍเริ่มพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ(มอบของที่ระลึก) ณ วัดจุฑาทิศฯ

เวลา 19.00 - 24.00 น. ㆍ การละเล่นตักไข่ชิงโซค และการแสดงดนตรีแสง สี เสียง ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเกาะสีซัง

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567

เวลา 06.00 น.     *ก่อพระเจดีย์ทราย และทำบุญฉลองพระเจดีย์ทราย ณ เกาะขามใหญ่

เวลา 08.00 น.     *การละเล่นพื้นบ้านของชาวเกาะสีชัง เช่น การแข่งขันเรือพาย แข่งขันปืนเสาน้ำมัน ฯลฯ

เวลา 08.30 น. ㆍพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มสาวลงน้ำ (วันไหลเกาะขาม)

ㆍ ประธานพิธีเปิดงาน คณะกรรมการจัดงานฯ ประ ชาชนชาวเกาะ และนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีอุ้มสาวลงน้ำ "วันไหลเกาะขาม"

ㆍ การประกวดร้องเพลงพร้อมเต้นประกอบพลงเป็นทีม

*การแสดงดนตรี ประชาชนชาวเกาะสีชังและนักท่องเที่ยวร่วมกัน สืบสานประเพณีสงกรานต์

ณ ชายหาดบ้านเกาะขามใหญ่

เวลา 12.00 น.     * หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการและพี่น้องประชาชนเดินทางกลับจากเกาะขามใหญ่

เวลา 13.00 น.   ㆍประชาชนชาวกาะสีชังและนักท่องเที่ยวร่วมกันสืบสานประ พณีสงกรานต์ ณ บริเวณถนนอัษฎางค์ (ปากซอยตรอกยายภีไปจนถึงหน้าธนาคารกสิทรไทย)

เวลา 19.00 - 24.00 น. ㆍการละเล่นตักไข่ชิงโซค และการแสดงดนตรีแสง สี เสียง ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง

วันศุกร์ที่ 19เมษายน 2567

เวลา 13.00 น.  ㆍพี่น้องชาวเกาะสีชังร่วมทำพิธีกองข้าว ณ บริเวณพระจุทาธุชราชฐาน

เวลา 14.00 น.     *การบรรเลงดนตรีไทยจาทโรงเรียนเกาะสีซัง

ㆍพิธีบวงสรวงศาลศรีชโลธรเทพ

เวลา 14.30 น.   ㆍพิธีตีเมฆหมอกผี ณ บริเวณชายหาดหน้าศาลศรีชโลธรเทพ (ท่าวัง)

เวลา 19.00 - 24.00 น.       *การละเล่นตักไข่ชิงโชค และการแสดงดนตรีแสง สี เสียง ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง

1.การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ทั้ง 7 ชุมชน

(วันที่ 14 เมษายน 2567 ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามว่รวิหาร)

ซิงเงินรางวัล

ชนะเลิศ รับเงินสด จำนวน 2,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินสด จำนวน 1,500 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินสด จำนวน 1,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 3  มี 4 รางวัลๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

รวมเงินรางวัล 6,500 บาท

2.การแข่งขันลูกช่วงรำทั้ง 7 ชุมชนและหน่วยงานข้าราชกาล

(วันที่ 17 เมษายน 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะสีซัง)

ชิงเงินรางวัล

ชนะเลิศ รับเงินสด จำนวน 3,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินสด จำนวน 2,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินสด จำนวน 1,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 3 มี 5 รางวัลๆ ละ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

3.การแข่ขันเรือพาย รับสมัครหน้างานทีมละ 2 คน/ลำ ไม่จำกัดเพศ

(วันที่ 18 เมษายน 2567 ณ บ้านเกาะขามใหญ่)

ชิงเงินรางวัล

ชนะเลิศ รับเงินสด จำนวน 2,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินสด จำนวน 1,500 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินสด จำนวน 1,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 3 รับเงินสด จำนวน 500 บาท

รวมเงินรางวัล 5,000 บาท

4.การแข่งขันปีนเสาน้ำมัน รับสมัครหน้างาน

ไม่จำกัดเพศ อายุ และภูมิลำเนา

(วันที่ 18 เมษายน 2567 ณ บ้านเกาะขามใหญ่)

ชิงเงินรางวัล

ชนะเลิศ รับเงินสด จำนวน 3,000 บาท

รวมเงินรางวัล 3,000 บาท

5.การแข่งขันประกวดร้องเพลงพร้อมเต้นเป็นทีม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ชิงเงินรางวัล

ชนะเลิศ รับเงินสด จำนวน 2,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินสด จำนวน 1,500 บาท

รับเงินสด จำนวน 1,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2

รองชนะเลิศ อันดับ 3 รับเงินสด จำนวน 500 บาท

รวมเงินรางวัล 5,000 บาท

6.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6

ชิงเงินรางวัล

ชนะเลิศ รับเงินสด จำนวน 2,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินสด จำนวน 1,500 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินสด จำนวน 1,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 3 รับเงินสด จำนวน 500 บาท

รวมเงินรางวัล 5,000 บาท


ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลเกาะสีชัง 

อ่านบทความเพิ่มเติม คลิก

JEPATA.COM

ติดต่อโฆษณา

097-126-1282

065-964-0535