ข้อควรระวังของการส่งของแช่เย็น
ส่งของแช่เย็น

การขนส่งของแช่เย็น จะต้องมีการรักษามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าประเภทอาหารได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นอาหารแช่แข็ง อาหารแช่เย็น เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากนม หรือสินค้าอาหารอื่นๆ อีกมากมาย 

 1. รักษาอุณหภูมิ: ควรตรวจสอบและรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมตลอดการขนส่งเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของสินค้า
 2. ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม: ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถเก็บรักษาความเย็นได้ดี เช่น กล่องโฟม แพ็คน้ำแข็ง หรือเจลแช่แข็ง
 3. ระยะเวลาในการขนส่ง: ควรวางแผนและจัดส่งให้เร็วที่สุดเพื่อลดระยะเวลาที่สินค้าอยู่ในสภาพแช่เย็น
 4. การเลือกบริษัทขนส่ง: ควรเลือกบริษัทขนส่งที่มีประสบการณ์ในการจัดส่งของแช่เย็นและมีระบบการรักษาอุณหภูมิที่ดี
 5. ตรวจสอบสภาพสินค้า: ก่อนการจัดส่ง ควรตรวจสอบสภาพสินค้าว่าอยู่ในสภาพดีและพร้อมสำหรับการขนส่ง
 6. การติดตามสถานะการจัดส่ง: ควรเลือกบริษัทขนส่งที่มีระบบการติดตามสถานะการจัดส่งเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดเวลา
 7. การระบุข้อมูลที่ชัดเจน: ควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งและการรักษาอุณหภูมิให้ชัดเจน เช่น การระบุว่าเป็นของแช่เย็นหรือแช่แข็ง
 8. การรับสินค้า: ควรให้ผู้รับสินค้าเตรียมพร้อมในการรับสินค้าและเก็บรักษาในที่ที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมทันทีที่ได้รับสินค้า
 9. การประกันภัยสินค้า: ควรพิจารณาการทำประกันภัยสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่ง
 10. ระเบียบและข้อบังคับ: ควรศึกษาระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการส่งของแช่เย็น เช่น การส่งสินค้าอาหารสด หรือสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น
 11. การจัดเรียงสินค้า: จัดเรียงสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม โดยเว้นช่องว่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่ควรวางสินค้าชิดกับวัสดุทำความเย็นโดยตรง
 12. การปิดผนึกบรรจุภัณฑ์: ปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ให้สนิท เพื่อป้องกันการรั่วไหลของความเย็น และป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปทำให้อุณหภูมิภายในบรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลง
 13. การตรวจสอบอุณหภูมิ: หากเป็นไปได้ ควรตรวจสอบอุณหภูมิของสินค้าก่อนและหลังการขนส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ายังคงอยู่ในสภาพที่เหมาะสม
 14. การเตรียมเอกสาร: เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแช่เย็น เช่น ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) หรือใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) หากจำเป็น

การระมัดระวังในขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้การส่งของแช่เย็นเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ทำให้สินค้าถึงที่หมายในสภาพที่ดีและมีคุณภาพสูงสุด

JEPATA.COM

ติดต่อโฆษณา

097-126-1282

065-964-0535